Wednesday, 13 February 2013

via sacale_punta lj
Europa på dødsleiet

På det ene eller andre viset vil Europa visne hvis ingenting blir gjort. Det er ikke bare en hypotese lenger, en vag frykt, et rødt flagg å vifte med opp i ansiktet på gjenstridige og motvillige europeere. Det er et faktum.

google translate - From: Norwegian  To: English


Europe's deathbed

In one or the other referred to Europe fade if nothing is done. It is not just a hypothesis further, a vague fear, a red flag waving in the face of stubborn